School

Ani som si nemyslela, že výber školy pre Kiarku bude pre mňa tak dôležitý, a že sa tým budem zaoberať takmer rok. Možno sa pýtate prečo školu vyberáme a nejdeme jednoducho do spádovej školy? Pretože ja od školy vyžadujem úplne niečo iné, čo však máloktorá škola na SK ponúka, ale k tomu sa ešte dostanem.

V mojom okolí som sa stretávala s takmer samými sťažnosťami na šikany a neuveriteľným zaťažovaním dieťaťa domácimi úlohami. Možno som iná, ale nemá dieťa dosť učenia v škole? Mne sa to jednoducho nepáči a mám k tomu úplne opačný postoj. Prečo musí ešte niekoľko hodín denno-denne tráviť učením sa doma? A čo krúžky? A voľný čas? A šikana? Učiteľom? Stačí, keď dieťa spraví jeden malý “prešľap”, a už sa zafixuje učiteľovi tak, že ten si na neho “zasadne”. A aj keď sa dieťa bude snažiť najviac ako môže, tak sa to nezmení a v prvom ročníku bude dostávať trojky, štvorky. V prvom ročníku? Načo sú v prvom ročníku známky? Aký toto bude mať obrovský negatívny dopad na toho prváčika? Áno, s týmto a ešte horšími skúsenosťami mojich známych som sa stretávala v mojom okolí. A nečudo, že otázku Základnej školy teda riešime rok. Som kritická na naše školstvo, sme tak strašne pozadu v systéme učenia, v hodnotách, v rozvoji dieťaťa atď. Áno, aj na štátnych školách sa nájdu výnimky (učiteľov), a aj poznám takú, ale akú veľkú šancu máme, že práve takúto pani učiteľku dostane Kiarka ? Naozaj česť týmto výnimkám, ako aj česť výnimkám školám, ktoré sa snažia posúvať vpred. Ale miesto toho, aby som hľadela, čo daná škola ponúka, tak hľadím na to, akí učitelia tam sú, a či má daná škola dobré referencie na učiteľov = či som nepočula o nejakej šikane učiteľom na danej škole.

Možno si myslíte, že to veľmi prežívam. Ale keby ste mali vo vašom blízkom okolí tak negatívne skúsenosti, aké mali naši blízki, tak by ste možno uvažovali rovnako. Veď prvý ročník je tak strašne dôležitý pre toho drobca, a nielen ten, ale v podstate celá základná škola. Vybudovať v dieťati dôveru v učiteľa, v školy, v seba samého, vybudovať a udržať v ňom radosť z chodenia do školy a učenia sa. Toto som hľadala! No toto sa v dnešnej dobe máloktorej škole darí. No nám sa takú školu podarilo nájsť.

Vždy som odcudzovala alternatívne školy, ani sama vlastne neviem prečo, asi na základe všeobecného vnímania verejnosti. Som však rada, že som takúto možnosť pre Kiarku nezatrhla ešte predtým, než som si o takejto škole niečo zistila. Pretože práve takáto škola ma nielen presvedčila o opaku vnímania alternatívnych škôl, ale dokonca som presvedčená, že je to tá najlepšia možnosť pre moje dieťa. Páčia sa mi ich hodnoty,
ciele a to ako pracujú so študentmi, ako pracujú s deťmi. Pri slove alternatívna škola si možno pomyslíte “škola hrou”. Áno, aj ja som si to myslela. Ale teraz by som to skôr nazvala “škola logického myslenia” alebo “škola do života”. Majú dopodrobna
vypracovaný denný režim, ktorého sa držia, avšak dieťa má možnosť výberu akým spôsobom, a s kým sa bude učiť, učiteľ hrá v tomto prípade rolu režiséra a iba deti usmerňuje. Výučba je úplne iným spôsobom, využívajú spôsoby Montessori, majú hodiny dlhšie, resp. u nich sa to nazýva vyučovací blok. Vyučovací deň majú teda o trochu dlhšie ako klasické školy. Ale viete čo? Vôbec by mi to nevadilo, lebo deti si domov nenosia domáce úlohy. Učitelia na nich s deťmi pracujú v škole. Nedostávajú známky, ale slovné hodnotenie. Čo je tiež obrovská výhoda, aby dieťa nebolo z nejakej známky v strese alebo deprimované. Každý týždeň dieťa donesie týždenný výkaz o tom, čo sa dieťa v škole naučilo, aby bol rodič oboznámený a tiež triedna pani učiteľka posiela každý týždeň rodičom mail o tom, čo sa za daný týždeň udialo. Rodičovské je individuálne a za účasti dieťaťa, aby dokázalo prijímať nielen pochvalu, ale aj kritiku, aby sa mohlo v prípade potreby obhájiť a nájsť riešenie na zlepšenie sa, ak v nejakom predmete zaostáva. Ale čo mňa veľmi oslovilo je, že deti sa učia logickou formou a spôsobom potrebným pre život, a nie drvením sa poučiek. Vedieť problematiku opísať svojimi vlastnými slovami a logickým myslením prichádzať na riešenia, je tak obrovské plus do života pre kohokoľvek, a práve tomuto sa v tejto škole tie deti učia tiež. Budujú v deťoch samostatnosť, ale aj tímovosť, zodpovednosť, sebavedomie, nebojácnosť a priebojnosť, a to rôznymi spôsobmi. A čo je tiež úžasné, čo sme mohli odpozorovať pri návšteve
tejto školy, že deti keď aj stoja pred tabuľou a rozprávajú o niečom, tak sa neboja, netrasú sa, ale s úsmevom rozprávajú svojimi vlastnými slovami, hlásia sa a nemajú problém sa postaviť pred všetkých rodičov o rozprávať o projekte, na ktorom pracovali. Áno,
už deti v prvom ročníku pracujú aj na tomto. Ani na jednom dieťati som nespozorovala, že by sa na hodine nudilo, ale naopak, že je tam rád a že sa priam zaujíma o danú problematiku. Nehovoriac o tom, že som mala možnosť sa rozprávať aj s rodičmi žiakov tejto školy, a tí si školu nevedia vynachváliť. Rodičia, ktorí deti preložili zo štátnych škôl, rodičia, ktorým deti chodia do tejto školy od prvého ročníka, ale aj rodičia, ktorých deti už túto základnú školu vychodili a chodia už na strednú školu. Vnímanie verejnosti,
že deti z alternatívnych škôl sú potom na strednej škole problémové, je tiež uhol pohľadu. Máte pocit, že dieťa, ktoré si vie povedať svoj názor, vie sa pýtať a pýta sa veľa (=je zvedavé), učivo rozpráva vlastnými slovami, a keď je to potrebné, tak je aj
kritické, a v podstate vytŕča spomedzi ostatné deti iným pohľadom na čokoľvek, že takéto dieťa je problémové? Nemyslím si, myslím, že možno práve toto dieťa bude skôr pripravené na tento svet, a život v ňom a že práve toto dieťa sa bude chcieť vzdelávať celoživotne. Takže nie je problém v tom, že by nestíhalo učivo, alebo že by vedelo o niečo menej, alebo že by sa nevedelo dieťa adaptovať. Skôr naopak, je to skôr v tom, že jednoducho vytŕča.

Jediná nevýhoda tejto školy je, že berú do 1. ročníka len 22 detí. Ono to v podstate je aj výhoda, lebo k tým deťom majú učitelia potom naozaj individuálny prístup. Ale dostať sa do tohto výberu je skôr o šťastí. Uprednostňujú súrodencov detí, ktoré túto školu navštevujú a deti, ktoré boli prihlásené pred rokom, ale mali odklad školskej dochádzky, a to je úplne pochopiteľné. Následne zvyšok vyberú zo zápisu. Zápis prebieha individuálne, kde si dieťa pretestujú, či je už zrelé na základnú školu a s rodičmi je vedený ústny pohovor, aby škola zistila, či je to naozaj tá správna voľba aj pre rodičov, pretože je nesmierne dôležité, aby rodičia súhlasili so systémom výučby, hodnotením, vlastne so všetkým. Zápis nás ešte len čaká, takže nebudem predbiehať.

Vzhľadom na ten nízky počet prijímaných detí sme teda museli zvažovať aj klasickú štátnu základnú školu v našom okolí. No tu budem úprimná, nešla som po tom, čo škola ponúka, ale po referenciách, či to nepreháňajú s domácimi úlohami, a či som o niektorej škole nepočula o šikane učiteľom. A toto je naozaj veľmi smutné! V našich štátnych základných školách je trend nahádzať deťom nekonečno veľa úloh. A tak pri svojich známych pozorujem, že dieťa po škole ide na krúžok a potom, keď príde domov
večer, tak ešte na 3 hodiny sadá k úlohám. A rodič “googli”, aby mu v prípade potreby vedel vysvetliť to, čo jeho dieťa nevie. Ja však takto svoje dieťa zaťažovať nechcem, a vlastne ani seba samú. Áno, je potrebné čítať s dieťaťom, a učiť sa/opakovať si napr.
na polročné testovanie, ale denno-denne domáce úlohy na 3 hodiny? V zahraničí sú školy názoru, že dieťa by domáce úlohy nemalo dostávať, že po škole sa má venovať krúžkom, svojmu voľnému času a hraniu sa. A keď to v zahraničí funguje a stíhajú s deťmi prejsť
potrebné účivo v škole a ešte si ho aj preskúšať v škole, tak prečo to nie je možné u nás? Tohto istého názoru je aj škola, ktorú sme pre Kiarku vybrali, škola, ktorá ponúka dieťaťú úplný iný rozmer sebarozvoja, škola, ktorá dáva raz za čas dobrovoľnú domácu
úlohu, ktorú však dieťa robí dobrovoľne a s radosťou, a nie nútene a s nechuťou. O tom by to predsa malo byť, ak sa dieťa aj bude chcieť učiť doma, tak by to malo byť preto, že to bude chcieť samo, že sa bude chcieť vzdelávať a rozvíjať seba samého. A toto
je cieľ tejto školy, nájsť v dieťati to, čo ho baví a rozvíjať ho v tom a podporovať. Dieťa je tvor zvedavý, a ak v ňom hneď po prvých dňoch v škole zabijeme tú zvedavosť, či už núteným a nepochopeným spôsobom učenia sa, alebo nekonečným robením si domácich
úloh, tak do školy bude chodiť s nechuťou. Naopak, ak v dieťati tú zvedavosť podporujeme a neustále budujeme a to zaujímavým spôsobom výučby, tak verte tomu, že po nejakom čase, bude dokonca samo dieťa chcieť vzdelávať sa aj doma a do školy bude chodiť s radosťou.

A čo v prípade, keď by dieťa napr. nejakú látku nepochopilo? Táto škola vedie deti k tomu, aby sa v takomto prípade nebálo dieťa prísť za učiteľom a dohodol si s ním individuálny čas na dovysvetlenie. Takže sa nemusíte trápiť s vysvetlovaním
vy, po prípade riešiť a platiť nejaké doučovanie. Keďže je to súkromná škola, tak si to vyžaduje aj mesačné finančné náklady, pretože takúto školu financuje síce tiež štát, ale nie v rovnakej miere ako štátne školy. V tejto škole sú mesačné platby na žiaka 50 Eur + strava. Naviac už neplatíte žiadne prípsevky
na ZRPŠ a podobne. V tejto sume sú zahrnuté všetky pracovné, školské pomôcky, ktoré žiak spotrebuje, takže vy nekupujete žiadne perá, či ceruzky, alebo zošity, či knihy na cudzí jazyk. Z tejto sumy je tiež platený nájom priestorov a tiež časť mzdy učiteľov.
A čo sa týka nosenia pomôcok do školy, tak sa nemusíte báť, že by dieťa nosilo plnú aktovku kníh a zošitov neúmernej nosnosti, ťažkej aj vám, tak ako to je na štátnej škole. Väčšinu kníh a zošitov si nechávajú v škole.

Takže náš jednoznačný výber je: Škola u Filipa v Banskej Bystrici (link TU).

A aké možnosti takýchto alternatívnych škôl máme na SK? Zatiaľ teda dosť slabý, ale pevne verím, že takéto školy sa budú rozrastať, tak ako sa to deje aj v Čechách. Inak výborný rozhovor s autormi knihy, v ktorej skúmali alternatívne školy
v Čechách si môžete prečítať TU.

Na SK vznikli 2 školy ako pobočky Školy u Filipa, ktoré sa potom po zabehnutí osamostatnili: Škola Felix v Bratislave (link TU) a Zaježovská škola v Zaježovej (okr. Pliešovce) (link TU).

Podobné školy môžete nájsť napr. aj v Skalici ZŠ Štvorlístok (link TU) alebo Súkromná ZŠ v Novej Dubnici (link TU).

Samozrejme, že alternatívnych škôl je viac, ale o týchto viem, že fungujú podobne. Zisťovala som to u zriaďovateľa Školy u Filipa. Pozor, tento článok nevzniká v spolupráci so žiadnou školou. Tento článok je iba môj pohľad, moja spoveď
o tom, ako to vidím a vnímam ja. Všetky informácie som získala zo spätných väzieb mojich známych, z dňa otvorených dverí a zo stretnutia rodičov.

Pre maminky z BB, náš výber štátnych základných škôl je: ZŠ Bakossova a ZŠ Golianova. V daných školách ešte len deň otvorených dverí bude, takže na teraz vám bližšie informácie o týchto školách nebudem písať. Ak bude záujem, tak po absolvovaní
vám môžem napísať moje postrehy, výhody, či nevýhody.

Je určite veľa z vás, ktorí si vyberáte školu podľa jazykov, podľa výsledkov žiakov na danej škole alebo idete do najbližšej školy, a úplne to chápem. Ja by som pred 2 rokmi išla tiež podobným spôsobom. A keby som bola nútená, či už vzdialenosťou
alebo finančne, či zdravotne, išla by som tou najjednoduchšou cestou. Je to úplne normálne, každý sme predsa iný rodič, tak ako máme rozdielne názory na výchovu, tak máme aj rozdielne možnosti, či preferencie.

Takže toľko k nášmu výberu školy. Aký je váš pohľad na alternatívne školy? Keby ste mali vo svojom meste takú školu, uvažovali by ste o nej? Podľa čoho vyberáte školu pre svoje dieťa? Veľmi rada si prečítam aj vaše názory, či skúsenosti.

Vaša Lucka s Kiarkou

xxx

Kiarka: tričko TU a legíny TU Greenberry Kids

Mamina: sveter Noisy MayZOOT TU, sukňa zo sekáča

Photo by daddy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s